Bestyrelse

Fondens bestyrelse består af 3 medlemmer. Formanden for bestyrelsen skal være/er praktiserende advokat. Bestyrelsen består pt. af følgende medlemmer:

Advokat

Anna G. Andersen

Læge

Steen Bertil Ravn

Juridisk konsulent

Ole Rathje

“Helene og Viggo Bruuns Fond blev stiftet i 2009. Fonden giver støtte til ubemidlede syge personer, handicappede børn, hvis forældre ikke er formuende samt forskning indenfor børnesygdomme og kredsløbssygdomme. Støtten ydes i form af legater, og fonden støtter enkeltpersoner, forskere og foreninger.”