Fonden støtter sygdomsbekæmpende, sociale og velgørende formål

Om Fonden

Helene og Viggo Bruuns Fond blev stiftet i 2009. Fonden giver støtte til ubemidlede syge personer, handicappede børn, hvis forældre ikke er formuende samt forskning indenfor børnesygdomme og kredsløbssygdomme. Støtten ydes i form af legater, og fonden støtter enkeltpersoner, forskere og foreninger.

Fonden uddeler i henhold til fundatsen støtte til følgende formål:

1.

Handicappede børn, hvis forældre ikke er formuende, med hensyn til behandling, i det omfang en sådan behandling ikke betales af offentlige midler og med kur – og ferieophold.

2.

Ubemidlede, syge, ældre mennesker.

3.

Ubemidlede vanføre personer.

4.

Ubemidlede personer, der lider af sklerose eller Parkinsons Sygdom.

5.

Yngre videnskabspersoners forskning med hensyn til børnesygdomme og kredsløbssygdomme.

6.

Foreningen ”Værn om synet”.

Legaterne ydes til afhjælpning af savn, som ikke betales af det offentlige.

I kategorien Ubemidlede, syge, ældre mennesker kan alene personer på 60 år eller ældre komme i betragtning.

Fonden modtager alene elektroniske ansøgninger.