Om Fonden

Helene og Viggo Bruuns Fond blev stiftet i 2009. Fonden giver støtte til ubemidlede syge personer, handicappede børn, hvis forældre ikke er formuende samt forskning indenfor børnesygdomme og kredsløbssygdomme. Støtten ydes i form af legater, og fonden støtter enkeltpersoner, forskere og foreninger.

Fonden uddeler i henhold til fundatsen støtte til følgende formål: 

1.

Handicappede børn, hvis forældre ikke er formuende, med hensyn til behandling, i det omfang en sådan behandling ikke betales af offentlige midler og med kur – og ferieophold.

2.

Ubemidlede, syge, ældre mennesker.

3.

Ubemidlede vanføre personer.

4.

Ubemidlede personer, der lider af sklerose eller Parkinsons Sygdom.

5.

Yngre videnskabsmænds forskning med hensyn til børnesygdomme og kredsløbssygdomme.

6.

Foreningen ”Værn om synet”.

Legaterne ydes til afhjælpning af savn, som ikke betales af det offentlige. Ansøgningsskemaet bedes benyttet i tekstformat. Ansøgningerne udfyldes og indsendes til Helene og Viggo Bruuns Fonds postadresse.

Ansøgninger kan udfyldes, men ikke indsendes elektronisk.

KLIK HER OG KOM TIL ANSØGNINGSSKEMAERNE